Thông tin giải trí

Tags: sao âu mỹ

Bất cứ khi nào hủy show diễn, Ariana Grande luôn dùng chung một công thức

04 Tháng 05, 2018 | 14:38

Lần trước là bác sĩ không cho phép thì lần này là đến… bảo vệ không cho phép.